Source: Flickr by  Richard Foster

Source: Flickr by Richard Foster

 HP2 is een nieuw soort adviesbureau, een bureau dat streeft naar geluk, op individueel en organisatorisch niveau. Betere performance is hiervan het logische resultaat.

Waarom voor ons kiezen? Omdat HP2:

... staat voor inspiratie en ontwikkeling
... mensen in beweging brengt
... energie creëert
... inzicht verschaft door prikkelende vragen te stellen
... zorgt voor betere performance door in te zetten op geluk en bevlogenheid

Oprechte interesse, onbevangen houding en scherpe blik zijn kenmerkend voor HP2. Het draait bij HP2 om mensen gelukkiger maken, want gelukkige mensen maken het verschil.

The best vitamin to be a happy person is B1
— Anonymous

HP2: Happy People High Performance

Onderzoek wijst uit dat gelukkige mensen beter presteren. Dat verbaast niemand. Maar op de vraag wat organisaties daadwerkelijk doen om hun medewerkers geluk te laten nastreven, weten maar weinig mensen antwoord te geven. Mensen vinden het al moeilijk om te benoemen wat ze in hun privé leven doen om geluk na te streven, laat staan op hun werk. 

Source: Flickr by Lara Cores

HP2 gelooft dat dit anders en beter kan. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer mensen en organisaties de focus leggen op geluk, hier allerlei positieve resultaten uit voortvloeien. Gelukkige mensen zijn namelijk: 

  • 85% efficiënter in hun werk
  • behalen 37% betere sales resultaten
  • zijn 3 keer creatiever
  • zijn 31% productiever
  • behalen 40% vaker promotie
  • zijn 23% minder vaak ziek

 

 

HP2 helpt organisaties bij het behalen van deze positieve resultaten, door advies- en verandertrajecten te begeleiden en ondersteunen, en door training en coaching aan te bieden. 

Mensen zullen lekkerder in hun vel gaan zitten, meer energie hebben, beter gaan presteren en succesvoller zijn. Een logisch gevolg hiervan is dat organisaties betere resultaten zullen behalen, beter zullen performen.