Verandermanagement

Source: Flickr by Courtney

Source: Flickr by Courtney

"Verandering is de enige constante in het leven." De Griekse filosoof Heraclitus zei het al rond 500 v.Chr. en in het huidige tijdperk zien we dat deze wijsheid net zo goed geldt voor organisaties. In menig vergadering, zakenblad en managementsite komt de spreuk voorbij : "Verandering is de enige constante binnen organisaties." En zo is het ook. Sterker nog: De wil en noodzaak om te veranderen wordt steeds groter. Organisaties worden samengevoegd, systemen worden vernieuwd en structuren worden gewijzigd. Om al deze verandering in goede banen te leiden, te managen, ontstaan talloze verandertrajecten. Wie kent ze niet? Maar werken ze ook? John Kotter, hoogleraar en onderzoeker aan de Harvard Universiteit heeft hier in 1995 uitgebreid onderzoek naar gedaan. De resultaten uit zijn onderzoek waren schokkend: 70% van de verandertrajecten brengt geen blijvende verandering teweeg. Dat kunnen we nu vast beter.. Helaas: De afgelopen 20 jaar is dit cijfer nagenoeg ongewijzigd gebleven. McKinsey & Company heeft het in 2012 nogmaals onderzocht en nog steeds blijkt 70% van de verandertrajecten te mislukken. Hoe komt dat dan? De meeste verandertrajecten struikelen bij het meest cruciale aspect: de houding en het gedrag van medewerkers en managers. 

Onderzoek door John Kotter in 1995 en door McKinsey & Company in 2012 

Onderzoek door John Kotter in 1995 en door McKinsey & Company in 2012 

Hoe dan wel?

AI model.png

De dynamiek in verandertrajecten en projectmanagement is anders dan in lijnmanagement. De traditionele manier van probleem oplossing is niet meer voldoende. De focus op het probleem, analyse, oorzaken achterhalen en actieplan opzetten is weliswaar analytisch sterk, maar motiveert en inspireert niet. Hierdoor wordt een belangrijk element, het menselijke element, onderbelicht. Als je een oplossing wilt die beklijft, een duurzame verandering, dan is het menselijke element cruciaal. Er zijn meerdere manieren om het menselijke element meer aandacht te geven, een van die manieren is de waarderende benadering, Appreciative Inquiry. AI staat voor een actieve onderzoekende aanpak die de focus legt op de positieve dingen, op de mogelijkheden, in plaats van de problemen en de fouten. 

Met de verfrissende combinatie van positieve psychologie, Appreciative Inquiry, klassieke verandermanagement en behavioral economics helpen wij uw organisatie om leiderschap te tonen dat de focus op de mens en gedrag weet te leggen en het beste in mensen weet boven te halen. In een op maat gemaakt traject laat HP2 de organisatie focussen op de krachten van haar medewerkers en helpen we de organisatie om te kijken naar de mogelijkheden en de kansen. Hierbij is een integrale aanpak cruciaal. Door enerzijds mensen in beweging te zetten en te laten leren, en anderzijds de omgeving in te richten met ondersteunende structuren en processen, wordt gedragsverandering en daarmee duurzame organisatieverandering in werking gesteld.  

Cheuk 3

HP2 helpt uw organisatie met:

  • Ontwerp veranderproces: denken in oplossingen ipv problemen
  • Begeleiding en sturing bij de implementatie van de verandering: hoe kan een positieve cultuur het verandertraject helpen?
  • Focus op positieve houding en gedrag
  • Teamtraining en coaching: hoe krijg ik een positieve mindset in mijn team?
  • Herontwerp strategie en businesmodel
  • Efficiency interventie

Meer weten? Nieuwsgierig of geïnteresseerd geworden? Mail of bel, of laat een bericht achter via het contactformulier, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!